Terapia dzieci NDT Bobath

OCENA NEUROROZWOJOWA NIEMOWLAKA

REHABILITACJA NDT BOBATH – 180zł

Trwa 45-60 min

Podczas takiego spotkania oceniam czy maluszek rozwija się prawidłowo. Sprawdzam funkcjonalnie poszczególne etapy rozwojowe oraz napięcie mięśniowe dziecka.

Uczę także prawidłowej pielęgnacji dziecka zgodnej z koncepcją NDT Bobath – prawidłowego noszenia, podnoszenia, odkładania, zabaw przyjaznych dziecku.

W razie wykrytych nieprawidłowości związanych z asymetrią ułożeniową czy napięciem mięśniowym ustalamy wspólnie z Rodzicem plan terapii.